Kejserdalens

Samarbejde med DMU

Organisation

Danmarks Motor Union (DMU) er specialforbundet under Danmarks Idræts-Forbund

(DIF), som organiserer Motorcykelsport og Powerboat / Aquabike i Danmark.

DMU er for langt de fleste opgavers vedkommende ledet og drevet af frivillige, som

enten er direkte valgte, udpegede eller har forskellige funktioner med tilknytning

til sportsgrenenes reglementer (fx. dommere, stævneledere osv.).

Det er et bærende princip i DMU's struktur, at organisation drives udfra et ønske om

at adskille politik og drift. 

Politik og Strategi
Hovedbestyrelsen og Sportskommissionerne skal overordnet set håndtere Strategi, Udvikling og Politik.

Drift af organisationen
Den frivillige organisation støttes af et sekretariat, som er beliggende i et kontorfælleskab i Idrættens Hus i Brøndby sammen med 61 andre DIF-specialforbunds sekretariater.

Sportskommissioner (SK)

Danmarks Motor Union har en grenopdelt organisation, hvor sportens drift rent organisatorisk er placeret under én af de fem hovedgrene: Motocross, Off-Track, Road Racing og Speedway.

Hver af Sportskommissionerne (forkortes SK) har valgt en SK-bestyrelse på de årlige repræsentantskabsmøder. Nedenfor kan du via links se, hvem der sidder i de enkelte Sportskommissioner.

Organisation

Sportskommission (SK) Motocross varetager med ansvar overfor DMU’s hovedbestyrelse den daglige ledelse af de sportslige aktiviteter tilknyttet kommissionen. Kommissionen består af tre direkte valgte medlemmer. Formanden samt et konstitueret medlem fra kommissionen har direkte sæde i DMU’s Hovedbestyrelse.
Sportskommission Motocross administrerer sportsdisciplinerne Motocross, Motocross Sidevogn og Quad. Den valgte SK bestyrelse varetager ikke aktiviteterne alene. Selve administrationen af sportsgrenen(e) er i vidt omfang lagt ud til andre dele af den frivillige organisation, nærmere bestemt en række sportsudvalg.