top of page

Klub Info

Fredensborg Amts Motorklub, er en klub med hjertet på det rette sted. 

Vi prøver at inkludere alle medlemmer med sociale arrangementer, med motocross som omdrejningspunkt. Vi mener nemlig at der skal kunne være plads til alle. I forlængelse af dette, bakker vi naturligvis op om, DMU's Fairplay som har fokus på respekt, ansvar & sammenhold. 

Sammen værner vi alle sammen om gode og trygge rammer, så alle kan dyrke motocross 

Når du kører motocross, vil du opleve det enorme kammeratskab mellem kørerne, som er så unik i motorsporten.

Fremme sporten

Vi ønsker at støtte DMU med deres værdier om bl.a. at:

1. Fokusere på sikkerheden for alle involverede. 

2. Værne om miljøet.

3. Høj sportslig standard.  

Our Mission

Grønt forbund

Danmarks Motor Union (DMU) opfylder Danmarks Idræts-Forbunds krav til Grønt Forbund. De krav består bl.a. af: 

1. Forbundet har udarbejdet egen miljøkodeks.
2. Forbundet har indført incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt.
3. Forbundet har indført en række anbefalinger til den enkelte idrætsudøver.

 Motocross kræver god kondition, da du bruger alle dine muskler under kørslen. Faktisk ser vi, at præstationen hos topkørere er på samme niveau som fodboldspillernes i Superligaen

bottom of page